Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
254/7/14 اصلاحیه شرایط رزرو کلاسهای پروازهای داخلی اصلاحیه شرایط رزرو کلاسهای پروازهای داخلی ایران ایر - IR 1393/05/06
6750/ ه آ ویزای گرجستان جهت مسافران با پاسپورت عراقی ویزای گرجستان جهت مسافران با پاسپورت عراقی آتا - ATA 1393/05/06
1195/300-41 صدور روادید بدو ورود در فرودگاه لارستان صدور روادید بدو ورود در فرودگاه لارستان آسمان - EP 1393/05/06
1196/300-41 نرخ های مسیر تبریز - آنکارا نرخ های مسیر تبریز - آنکارا آسمان - EP 1393/05/06
999/ م ب مقررات جدید برای مسافران ترانزیت از فرودگاه امارات مقررات جدید برای مسافران ترانزیت از فرودگاه امارات ایران ایر - IR 1393/05/06

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg