Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
253/07/14 تمدید قرارداد نرخ مخصوصIR/LH تمدید قرارداد نرخ مخصوصIR/LH ایران ایر - IR 1393/05/02
111/93 د ف New Fares THR-DBX-THR New Fares THR-DBX-THR کاسپین - RV 1393/05/02
- Sell & Win Sell & Win عمانی-WY 1393/05/01
- مالیات تکلیفی دفاتر خدمات مسافرتی مالیات تکلیفی دفاتر خدمات مسافرتی امارات - EK 1393/05/01
1194/300-41 DXB FLT NEW FARES نرخهای جدید پروازهای دبی آسمان - EP 1393/04/31

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg