نرم افزار فروش بلیط ( Sale )

 

1 -  کارکرد کانتر ، مدیریت ، حسابداری ، صندوقدار به صورت همزمان در شبکه .

 برای تمامی شرکتهای هواپیمایی مطابق با فرم درخواستی .RTRD , RR , PSR 2-  تهیه گزارشات

3 -  کمیسیون مربوط به هر شرکت هواپیمایی به صورت پیش فرض و امکان تغییر آن در هر مسیر پروازی .

4 -  محاسبه جریمه ابطال بلیط داخلی .

5 -  محاسبه قیمت مسیرهای مختلف در زمان صدور بلیط داخلی .

6 -  محاسبه تشویق فروش ایران ایر به صورت اتوماتیک .

7 -  جدا سازی مبلغ بلیط داخلی از عوارض در هنگام ورود اطلاعات .

8 -  جستجوی بلیط بر اساس شماره بلیط ، نام مسافر ، شماره صورتحساب ، کد رزرو و موارد مختلف .

9 -  نا محدود بودن تعداد و متغیر بودن عوارض بلیط خارجی .

 به روشی بسیار ساده و کاربر پسند .POR , TKT , CON10 -  محاسبه بلیطهای 

11 -  محاسبه بلیطهای ارزی به روشی بسیار ساده و کاربر پسند .

12 -  محاسبه اتوماتیک تخفیف های مربوط به شرکتهای هواپیمایی و یا دفاتر خدمات مسافرتی و اعمال آنها در گزارشات مربوط به ایرلاینها و مشترکین .

13 -  اختصاص دادن هر بلیط به کانتر فروش مربوطه .

14 -  تصحیح مبلغ چک در گزارش RTRD در زمان وجود وجوه معوقه .

 15 -  استرداد بلیط به روشی ساده و کاربر پسند .

16 -  تعیین مبلغ اعتبار برای مشترکین .

17 -  اختصاص بلیطها به شماره صورتحساب و تسویه صورتحساب به صورت یکجا در صندوق و امکان مدیریت صورتحسابها .

18 -  اختصاص بلیطهای استردادی در صورتحساب مربوطه و همچنین تسویه صورتحساب به صورت یکجا در صندوق .

19 -  استفاده از کلیدهای تابع برای کاربران .

20 -  ثبت کردن اطلاعات و عدم تغییر پذیری آنها توسط کاربران .

21 -  خروج از ثبت اطلاعات ثبت شده توسط سوپروایزر .

22 -  کنترل دسترسی هر کاربر به قسمتهای مختلف برنامه .

23 -  وجود سابقه عملیات کاربران در سیستم و امکان دسترسی به آن توسط کاربر ارشد سیستم .

24 -  مشاهده رکورد های پاک شده در سیستم

25 -  تهیه دیسکت ایران ایر و مشاهده آن و همچنین امکان ایمیل کردن آنها .

26 -  ایجاد سند اتوماتیک از عملکرد فروش (اتصال سیستم فروش به حسابداری )

 

 

 اتصال به سیستم رزرواسیون جهانی ( GDS )

 

با استفاده از خروجیهای ارائه شده از سیستمهای رزرواسیون جهانی امکان اتصال سیستم فروش به سیستمهای مذکور پیاده سازی گردیده است به گونه ای که تمام بلیطهای صادر شده ( به عنوان مثال در سیستم آمادئوس ) به صورت کاملا خودکار در سیستم فروش ثبت می گردد .

 

لیست گزارشات فروش بلیط

 

امکان انتقال گزارشات به محیطهای PDF , Woard . Exel و.....

1 -  فروش بلیط ( PSR )

2 -  بلیط های استردادی ( RR )

3 -  خلاصه فروش ( RTRD )

4 -  مقدار فروش کانتر ها به صورت کلی ( نمودار ) به تفکیک شرکت هواپیمایی ، داخلی / خارجی ، فروش / استرداد .

5 -  مقدار فروش کانتر ها به صورت جزئی  به تفکیک شرکت هواپیمایی ، مسیر ، داخلی / خارجی ، فروش / استرداد .

6 -  خلاصه فروش و استرداد خطوط داخلی و خارجی به تفکیک شرکت هواپیمایی .

7 -  خلاصه استرداد خطوط داخلی و خارجی به تفکیک شرکت هواپیمایی .

8 -  خلاصه فروش خطوط داخلی و خارجی به تفکیک شرکت هواپیمایی . ( نمودار )

9 -  خلاصه فروش مسیرها به تفکیک مسیر . ( نمودار )

10 -  خلاصه فروش مشتریان به تفکیک مشتری ، شرکت های هواپیمایی ، مسیر .

11 -  خلاصه فروش و استرداد مربوط به شرکتهای هواپیمایی به تفکیک عملکرد نقدی و یا اعتباری .

12 -  تهیه دیسکت ایران ایر .

13 -  امکان ارسال گزارشات ایران ایر به سایت مرکزی آن و یا به هر آدرس ایمیل اعلام شده از سوی ایران ایر .

Invoice 14  گزارش صورتحساب

15 – گزارش فروش و استرداد روزانه

16 -  تخفیف شرکت هواپیمایی و دفتر خدمات مسافرتی ( تخفیف ، بازگشت از تخفیف ، هر دو )

17 -  گزارش صورتحساب مشتریان به همراه خلاصه وضعیت قبلی ، با در نظر گرفتن تخفیف .

18 -  گزارش مغایرت فروش و استرداد و صندوق .

19 - گزارش ( Lost , Void , Unused , Used و همه موارد ) 

20 -  گزارش سر جمع حساب مشتریان .

21 -  گزارش صورتحسابها ( تسویه شده ، تسویه نشده ، و یا هر دو )

 

تعداد دفعات مشاهده : 6635